Previder maakt voor het genereren van de statistieken gebruik van Webalizer. Webalizer genereert aan de hand van de logbestanden van de webserver grafieken en gegevens over (onder andere) het aantal bezoekers van uw website. 

U kunt de statistieken van uw website bekijken via http://www.uw-domein/stats/. U dient de username en password op te geven die u van Previder hebt ontvangen en ook gebruikt voor het plaatsen (uploaden) van uw website.

Wanneer u bent ingelogd ziet u een vergelijkbare grafiek als deze:

In deze grafiek kunt u zien hoeveel verkeer u getrokken heeft en of dit stabiel is gebleven t.o.v. eerdere maanden. Tevens ziet u een tabel zoals deze:


Deze tabel wordt gebruikt om de eerder genoemde grafiek te vullen. Zoals u kunt zien kunt u de dagelijkse en maandelijkse gemiddelden inzien. De gekleurde cellen in de tabel betekenen het volgende:

Hits
Elk verzoek aan de server dat wordt gelogged, wordt als 'hit' geteld. Een verzoek kan van alles zijn, html bestanden, grafische bestanden, audio bestanden, cgi-scripts, etc. Elke geldige regel in de logfiles van de server wordt als hit geteld.

Een webpagina bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Naast tekst bevat een pagina vaak één of meerdere afbeeldingen. Zo wordt een pagina met 3 afbeeldingen als 4 hits weergegeven in de statistieken. Eén hit voor de HTML pagina en 3 hits voor de afbeeldingen.

Files
Bij sommige verzoeken die aan de server worden gedaan is het nodig dat de server iets terug stuurt naar de browser, bijvoorbeeld een html bestand of een grafisch bestand. Elke keer dat dat gebeurt wordt dit als 'file' gerekend en wordt het getal bij 'files' één hoger. Het verschil tussen 'hits' en 'files' kan worden gezien als 'inkomende verzoeken' en 'uitgaande respons'.

Daarnaast worden bijvoorbeeld afbeeldingen in de cache van de browser opgeslagen en deze tellen daarbij niet mee als File. Hierdoor, denk aan terugkerende bezoekers, valt het getal onder Files altijd lager uit dan het getal onder Hits.

Pages
'Pages' geeft een indicatie van het aantal bekeken pagina's in uw website. Normaal gesproken wordt elke html pagina, of iets dat een html pagina genereert, als 'page' beschouwd. Hier worden grafische bestanden of andere bestanden niet meegerekend. 'Pages' wordt soms ook 'Pageviews' genoemd.

Dus een pagina met 3 afbeeldingen levert 4 Hits op, maar slechts 1 Page.

Sites
Elk verzoek aan de server komt vanaf een unieke 'site'. Een site is de hostname of het IP adres van de bezoeker. Het getal bij 'Sites' laat zien hoeveel unieke IP adressen verzoeken aan de server hebben gedaan. Dit is _niet_ het totaal aantal unieke bezoekers, hetgeen onmogelijk te bepalen is via logfiles. Wanneer meerdere gebruikers bijvoorbeeld dezelfde proxyserver gebruiken zullen zij slechts als één 'Site' gezien wordt. 'Sites' is wel de beste benadering van het aantal unieke bezoekers.

Visits
Het aantal visits geeft een indicatie van het aantal keren dat uw website is bekeken. Het maakt daarbij niet uit of de bezoeker één of meerdere pagina's bekijkt. Pas nadat een bezoeker 30 minuten, of langer, geen verzoeken heeft gedaan wordt het volgende verzoek als nieuwe visit gezien.

KBytes
'KBytes' (kilobytes) geeft aan hoeveel data in kilobytes is verstuurd door de server.

Top Entry en Exit Pages
De Top Entry en Exit tabellen geven een ruwe schatting van welke URL's gebruikt worden om uw site binnen te komen en te verlaten.

Meer (engelstalige) informatie over deze statistieken is te vinden op:
Online Quick Help
Simpletons Guide to Web Server Analysis


Algemene support nodig?

Ben je klant van Previder en kom je een foutmelding tegen bij één van onze diensten? Bekijk hieronder de meest voorkomende problemen met de bijbehorende oplossingen. Kun je de gewenste oplossing niet vinden? Neem dan contact op met onze supportdesk via 088 - 332 3355.

  • Op werkdagen bereikbaar van 08:00 tot 18:00
  • Altijd de juiste persoon aan de telefoon
  • Via de e-mail kun je ons bereiken via support@previder.nl.
© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep