Home - Support - Cloud - ISP - SpamFilter - Statisch filter
Deel deze pagina:

SpamFilter - Statisch filter

geplaatst op 28-12-2015

Het statische spamfilter is een filter dat probeert zo veel mogelijk ongewenste e-mail (spam) te onderscheiden van gewenste e-mail.

De werking
Als het spamfilter is ingeschakeld, worden alle binnenkomende e-mail berichten beoordeeld. Het filter kijkt naar karakteristieke spamkenmerken zoals taalgebruik, opmaak en trefwoorden zoals "viagra". Hoe meer kenmerken er gevonden worden hoe meer punten een e-mail bericht krijgt. En hoe meer punten, des te groter de kans dat een bericht een ongewenst (spam) bericht is.

Het spamfilter inschakelen
Het spamfilter kunt u inschakelen via de Online Service Manager voor al uw mailboxen. Ook als u een eigen mailserver heeft, dan kunt u gebruik maken van het spamfilter van Previder.

Punten
Het spamfilter werkt op basis van markering bij een aantal punten. Om het spamfilter goed in te kunnen stellen moet u dus weten hoeveel punten uw gewenste en ongewenste e-mail berichten krijgen. Als het spamfilter ingeschakeld is kunt u deze punten terug vinden in de headers van uw ontvangen e-mail berichten. Headers kunt u opvragen in uw e-mail programma. Met Outlook Express kunt u bijvoorbeeld met de rechter muisknop op een e-mail bericht klikken, vervolgens op 'eigenschappen' waarna de headers onder tabblad 'details' te bekijken zijn. Voor Outlook kunt u rechts klikken op een e-mailbericht en vervolgens op 'Opties' waar u de 'Internet Headers' onderaan zult vinden.

In de headers kunt u "X-Spam" regels vinden welke er ongeveer als volgt uitzien.

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.1.6 (2006-10-03) on backend2.mailcluster.introweb.internX-Spam-Status: score=5.0, tests=SARE_LWTARGETP,SARE_MLB_Stock1,SARE_MLB_Stock5

U ziet dat dit e-mail bericht een score heeft gekregen van 5.0, dit wordt aangegeven door de regel die begint met "X-Spam-Status".'


Het spamfilter instellen
In het filter kunt u twee grenzen instellen namelijk: 'markeren bij' en 'verwijderen bij'.

Markeren
Als een e-mail bericht meer punten scoort dan u bij 'markeren bij' heeft ingesteld, dan zal het filter ***SPAM*** voor het onderwerp plaatsen. Het e-mail bericht krijgt u dan nog gewoon binnen. Hoe lager u deze grens legt, des te meer e-mail een markering krijgen.

verwijderen
Als een e-mail bericht meer punten scoort dan u bij 'verwijderen bij' heeft ingesteld, dan wordt het e-mail bericht direct verwijderd. Hier krijgt u, of de afzender, geen melding van. Hoe lager u deze grens legt, des te meer berichten er verwijderd worden. Maar dat kan ook betekenen dat u gewenste mail kwijt raakt.

Testen
Het is aan te raden eerst te testen met de 'markeren bij' instelling om te zien welke e-mail berichten als ***SPAM*** gemarkeerd worden alvorens de 'verwijderen bij optie aan te passen. De kans bestaat namelijk dat bij een te lage waarde ook gewenste e-mail berichten als SPAM aangemerkt worden.
Standaard staan de instellingen als volgt:

Spam markeren bij 10
Spam verwijderen bij 100

Omdat een bericht bijna nooit 100 punten haalt, is de kans zeer gering dat u mail verliest met deze instelling.