Home - Support - Cloud - ISP - Algemene informatie shared webhosting
Deel deze pagina:

Algemene informatie shared webhosting

geplaatst op 28-12-2015

Bij het plaatsen van uw website zijn er enkele zaken waar u rekening mee dient te houden:

Het eerste bestand
Het eerste bestand dat getoond wordt bij het openen van uw website moet index.html of index.htm heten. Wanneer u gekozen heeft voor de Windows optie dan is default.htm, default.asp of index.asp ook mogelijk. Wanneer uw website op een Unix server staat dan is ook index.php ook toegestaan. Op Windows shared hosting servers werkt index.php niet.

Passive mode
Door restricties binnen ons netwerk is het niet mogelijk om via de zogenaamde Passive Mode (ook wel bekend als PASV) in te loggen op onze FTP-servers. Wanneer u deze optie wel gebruikt zal het binnenhalen van de directory listing en het up- en downloaden veel trager gaan dan normaal of helemaal niet lukken.

Standaard mappen
Standaard zijn de volgende directories voor u aangemaakt op een shared hosting server:

www -  In deze directory dient u alle bestanden te plaatsen die via het internet te bereiken moeten zijn.
logs Hier worden de logfiles voor uw directory geplaatst. Deze bestanden worden elke maand gereset. De logfiles tellen niet mee met uw quota.
cgi-bin -  In deze directory plaatst u uw eigen scripts.
stats - Hier in worden de statistieken van uw website geplaatst. U kunt deze bereiken via www.uw domein/stats/. Om de statistieken te bekijken dient u uw username en password voor het FTP-en op te geven. Meer informatie over statistieken op uw website vindt u hier.
database (alleen op Windows servers) - Dit is een directory die schrijfbaar is voor bijvoorbeeld Perl of ASP scripts. In deze directory staat de subdirectory images1. Deze directory is ook schrijfbaar en is daarbij ook via het internet te benaderen.