Home - Support - Cloud - ISP - Instellen POP3 mailaccounts in Outlook 2010/2013 (Windows)
Deel deze pagina:

Instellen POP3 mailaccounts in Outlook 2010/2013 (Windows)

geplaatst op 28-12-2015

Met behulp van deze handleiding kunt u Outlook 2010 en 2013 zo instellen dat u in staat bent om e-mail te verzenden en te ontvangen in dit programma. Deze handleiding gaat er vanuit dat u gebruik wenst te maken van het POP3-protocol. Indien dit niet het geval is kunt u hier de IMAP-serverinstellingen vinden.

Ga naar het configuratiescherm, klik rechtsboven op ‘ Category’ rechtsboven en kies voor ‘ small icons’ .

Dubbelklik op ‘Mail’

Klik op ‘e-mail accounts’.

Klik in het tabblad E-mail op ‘New’ .

Vink ‘ Manually configure server settings or additional server types’  aan. Klik op ‘ Next’ .

Klik op 'Next'

Vul de gevraagde gegevens in aan de hand van het hierboven genoemde voorbeeld. Klik vervolgens op ‘More settings’ en ga naar het tabblad ‘Advanced’ .

Neem bovenstaande instellingen over en ga naar het tabblad ‘ Outgoing server’ .

Zet een vinkje bij ‘My outgoing server (SMTP) requires authentication’ en zorg dat het vinkje bij ‘use same settings as my incoming mailserver’ aangevinkt is. Klik op ‘Ok’  en klik in het volgende scherm op ‘Next’ . De instellingen worden getest.

Wanneer u dit scherm ziet met twee groene vinkjes zijn de instellingen correct. Wanneer u niet twee groene vinkjes ziet moet u de instellingen nogmaals controleren. Klik op ‘Close’ .

Klik op ‘ Finish’  uw account is nu ingesteld.