Home - Support - Algemeen - Online Service Manager Historie
Deel deze pagina:

Online Service Manager Historie

geplaatst op 28-12-2015
Alle wijzigingen die via de Online Service Manager zijn aangebracht worden in een log-bestand bijgehouden.
Via de historie heeft u toegang tot deze log. De log wordt weergegeven als een tabel, de meest recente wijziging staat bovenaan.
 
datum Datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden
tijd Het tijdstip waarop de wijziging heeft plaatsgevonden
adres Het IP-adres vanaf waar de wijzigingen zijn gemaakt.
module
Het onderdeel van de Online Service Manager waarin de wijzigingen zijn gemaakt. Mogelijke onderdelen zijn:
  • preferences - Er zijn wijzigingen gemaakt in de voorkeuren
  • e-mail - Er zijn wijzigingen gemaakt in de e-mail instellingen
  • dns - Er zijn wijzigingen gemaakt in de dns instellingen

omschrijving

Een beknopte beschrijving van de wijziging en de nieuwe instellingen.
Een command als changespam(mailbox='mailbox1', antispam='spamassassin', spamtag=3, spamkill=8)geeft aan dat voor mailbox1 het statisch antispam filter is geactiveerd (spamassassin) met de instellingen markeren bij 3 punten en verwijderen bij 8 punten.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt de historie gebruiken om te controleren wanneer bepaalde wijzigingen zijn gemaakt. Ook kunt u de historie in geval van problemen gebruiken om oude instellingen terug te vinden.
 

Zoekfunctie

Via de zoekoptie links in het menu kunt u zoeken naar wijzigingen die in de Online Service Manager zijn gedaan.
 
 
Door bijvoorbeeld als zoekterm 'changepass' in te vullen kunt u zoeken naar alle gebeurtenissen waarbij een password is gewijzigd.
Er kan alleen worden gezocht in de kolommen 'module' en 'omschrijving'.