Home - Support - Cloud - Colocatie - Toegang tot het datacenter
Deel deze pagina:

Toegang tot het datacenter

geplaatst op 28-12-2015

Toegang tot het datacenter gebeurt in principe altijd op afspraak. Wij verlenen enkel toegang aan mensen die daartoe bevoegd zijn en op de SAL (Secure Access List) staan. U dient er zelf zorg voor te dragen dat de SAL te allen tijde actueel is. Zorg ervoor dat u uw bezoek tijdig aankondigt via toegang@previder.nl of telefonisch via 088 - 332 33 33. Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken als u 's nachts onverwacht toegang nodig heeft tot het datacenter.
Bezoek aanmelden is ook mogelijk via onze portal (https://portal.previder.nl) via de optie Colocatie - Toegang aanvragen.
Dit kan alleen als u hiertoe gemachtigd bent vanuit de SAL.

Iedere bezoeker van het datacenter moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Personen zonder geldig legitimatiebewijs wordt de toegang geweigerd.