Ondersteuning bij DigiD implementatie

Softwareontwikkelaars die gebruik maken van DigiD in een webapplicatie krijgen te maken met hoge beveiligingseisen. Deze eisen zijn opgesteld door de overheid, die er op toeziet dat er aan de eisen voldaan wordt middels een verplichte jaarlijkse audit. Het gaat immers om privacy gevoelige informatie die uitgewisseld wordt. Previder is in het bezit van een DigiD auditrapportage (zgn. Third Party Mededeling) en helpt softwarebedrijven te voldoen aan de DigiD eisen.

maak een afspraak

"Wij kozen ooit voor Previder omdat we een partner zochten die hoogwaardige technologie levert waarop wij oplossingen kunnen bouwen en zijn erg blij dat Previder samen met ons wilde investeren in het voor elkaar te krijgen van de DigID-certificering."

- Jurgen van Kreij, CEO Innovadis


duurzaam spaarlamp

Oplossing voor DigiD applicatiehosting

Voor ontwikkelaars betekent implementatie van DigiD in de praktijk dat er veel tijd besteed moet worden aan onderzoek, ontwerp en implementatie van DigiD applicatie-omgevingen. Zo moet de omgeving voldoende beveiligd zijn middels een firewall, moet het gebruikte OS gehardened zijn en dienen er regelmatig vulnerability checks plaats te vinden. Bovendien moet er jaarlijks een audit plaatsvinden van de omgeving en de processen.