Tactus Verslavingszorg

Stichting Tactus Verslavingszorg wil op een klantvriendelijke en respectvolle wijze voorlichting en advies geven en passende zorg bieden aan verslaafden en hun naasten. Daarbij is een professionele organisatie van grote waarde. De medewerkers van Tactus bevinden zich op 45 verschillende locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het is van essentieel belang dat de cliëntendossiers te allen tijde op elke locatie opvraagbaar en inzichtelijk zijn. Maar hoe veilig is dat?

Het zekerstellen van gegevens

Anton van Nes, Hoofd Automatisering en Telecommunicatie bij Tactus; "In een grootschalig Citrix project in 2006 hebben we Previder leren kennen en is eigenlijk de basis al gelegd voor verregaande informatiebeveiliging. In ons hoofdkantoor in Deventer bevond zich al het centrale datacenter, van waaruit programma’s en informatie wordt aangeboden aan de andere locaties. Inmiddels hebben we een zogenaamde ‘spiegelserver’ in Enschede geïnstalleerd, waardoor we een nog betere garantie kunnen geven met betrekking tot de beschikbaarheid, zeg maar het zekerstellen van alle gegevens."

"Ik denk dat we in elk opzicht een ideale combinatie hebben samengesteld."
Anton van Nes
Hoofd Dienst Informatisering, Automatisering & Telecommunicatie, Tactus

Geleverde producten/diensten
  • Ontwerpen en inrichten van 70 servers;
  • Koppeling van 45 locaties;
  • Realisatie van een centrale omgeving op basis van VMware;
  • Realisatie van een Netapp Metro cluster;
  • Inrichting van een HP Blade omgeving.