Status: Concept
SES Creative

SES Creative in Enschede ontwikkelt en produceert creatief speelgoed in de meest uiteenlopende categorieën, van kinderverf en klei tot kinderkooksetjes. De producten van het bedrijf vinden wereldwijd hun weg naar circa 70 landen. Na jarenlang te hebben gewerkt met één interne ICT-specialist, besloot SES Creative in 2011 de stap te zetten naar een eigentijds concept in ICT en ICT-beheer. Een specialist van Previder maakte alle bestaande knelpunten inzichtelijk, waarna Previder een advies uitbracht waarin gefaseerd oplossingen voor deze knelpunten worden aangedragen. Er werd gekozen voor een Citrix-infrastuctuur waarin zoveel mogelijk gestandaardiseerd is en het beheer SES Creative grotendeels uit handen is genomen. De onderhoudskosten zijn sterk verminderd en de nieuwe oplossing is ruimschoots berekend op toekomstige groei.

"Het is een partij die meedenkt en waarmee je op gelijk niveau kunt discussiëren. Daar kom je verder mee"
Harald Wagter
Chief operations officer, SES Creative

De rol van Previder bij SES Creative:

  • Inventariseren knelpunten resulterend in voorstel voor gefaseerde oplossing;
  • Sterke afname van IT onderhoudskosten door eigentijds en professioneel ICT beheer;
  • Verbeterde continuïteit door realisatie nieuwe storage en backup omgeving;
  • Doorvoeren van standaardisatie op werkplekken en applicaties;
  • Structurele inzet op locatie zorgt voor efficiëntere werkomgeving;
  • Tevreden eindgebruikers door snelle responstijden Servicedesk.

[Download de uitgebreide case]