Geheim van moderne cloud is interconnectiviteit

Geschreven door Tim Timmerman
Delen

De vraag naar hybride-cloud-oplossingen groeit. Bedrijven gebruiken steeds meer een combinatie van it-infrastructuur op locatie, aangevuld en met cloud en SaaS. Veelal de grootste uitdaging hierbij is het onderling verbinden van deze omgevingen om er één hybride cloud van te maken. Het optimaal inregelen van deze interconnectiviteit bepaalt het succes van dit soort moderne cloud-omgevingen. Hoe doe je dat?

Ondanks de alom aanwezige cloud staat er nog steeds heel veel it op locatie bij bedrijven. Soms zijn dit legacy-oplossingen die niet zomaar naar de cloud zijn te emigreren. Ook wordt het soms als veiliger en betrouwbaarder ervaren om it in eigen beheer te houden. Daarnaast wordt meestal een dynamische mix gebruikt van allerlei clouddiensten, public en private cloud-infrastructuur, en alles wat daar tussen zit. Dit resulteert in een hybride cloud, die door zijn complexiteit nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op gebieden als veiligheid en beschikbaarheid. Organisaties eisen daarom strenge garanties op de dienstverlening van derden. Maar hoe voorkom je dat deze partijen naar elkaar gaan wijzen, bijvoorbeeld in het geval van een storing? Door de onderlinge verbondenheid van de verschillende it-oplossingen is er immers per definitie sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hybride-clouddiensten

De oplossing voor dit probleem is een volwaardig aanbod van hybride-clouddienstverlening, waarbij cloud- en datacenterservices verenigd worden. Bedrijven hebben behoefte aan een end-to-endserviceaanbod, vanuit één contractrelatie, met wie ze hun volledige hybride it-infrastructuur, inclusief de interconnectiviteit, kunnen realiseren. De crux echter is dat de een hybride-clouddienstverlener garanties kan geven op de volledige dienstverlening, waardoor de klant niet meer door verschillende leveranciers van het kastje naar de muur is te sturen.

Dit is niet het enige voordeel van deze nieuwe dienstverlening. Organisaties die hun it-infrastructuur naar een hybride cloud willen migreren, lopen hierbij vaak tegen allerlei technische uitdagingen aan. Denk aan slechte koppelingen en api’s, incompatibele versies van software of besturingssystemen, of ontbrekende technische kennis. Hierbij kunnen verschillende it-dienstverleners en hun datacenterpartners natuurlijk ondersteuning bieden. Maar dan ben je als klant weer afhankelijk van meerdere partijen. Een hybride-clouddienstverlener zou een klant door zijn brede specialisatie veel effectiever kunnen adviseren op deze technisch diverse gebieden.

Oplossingen versus diensten

Ondanks de mooie beloftes van it-dienstverleners wordt bij het koppelen van clouds en on premises –it lang niet altijd de optimale oplossing gerealiseerd. Veel cloudleveranciers bieden wel de oplossingen aan, maar bijvoorbeeld niet de implementatiediensten. Hierdoor worden op de achtergrond vaak andere partijen betrokken bij dit soort projecten. Het regelen van de interconnectiviteit is daardoor geen standaardproces, en wordt deels als maatwerk gerealiseerd. Elke leverancier draagt vervolgens de verantwoordelijkheid voor zijn deel van de infrastructuur, maar overziet niet het hele plaatje. Het is daardoor niet verwonderlijk dat veel bedrijven huiverig zijn om hun bestaande, werkende infrastructuur naar de cloud te verhuizen.

Dit is precies het gat waar cloudproviders in moeten springen. Ze moeten zich gaan richten op het volledig faciliteren van hybride-cloud-omgevingen voor klanten, inclusief de koppelingen, het beheer, de interconnectiviteit en security. Of het nu combinatie is van on premises en AWS, of Azure en een Salesforce-omgeving, de klant zou die als geheel aan zijn clouddienstverlener moeten kunnen overdragen.

Net als een it-dienstverlener van vroeger de volledige on premises-it, van de internetverbinding en de pc’s tot de servers en firewall onder zijn hoede had, zo zouden de clouddienstverleners van nu ook de gehele infrastructuur voor hun klanten kunnen beheren. Natuurlijk vereist dit een brede expertise van de clouddienstverlener, maar op de lange termijn sluit dit beter aan op wat klanten willen. Organisaties van nu willen voor hun bedrijfskritische it niet meer afhankelijk zijn van een complex ecosysteem van leveranciers met hun onderling verbonden it-oplossingen. Zij hebben behoefte aan een hybride-cloudprovider die met een transparant en compleet dienstenaanbod al hun cloud-ambities waarmaakt.

Tim Timmerman

Tim Timmerman is directeur van Previder. Hij heeft ruime ervaring in verschillende managementposities. Sinds 2014 is hij binnen de Odin Groep directeur van Lesscher IT, dat in april 2017 gefuseerd is met Previder.

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep