Wat als uw bedrijf niet meer in de lucht is?

Geschreven door Kars ter Avest
Delen

Veel organisaties kampen met IT incidenten zoals uitval van systemen, hacks en verlies van data. Deze incidenten kunnen de bedrijfsvoering ernstig verstoren en leiden tot financiële schade. Het beheersen van IT risico’s wordt in deze digitale tijden steeds belangrijker voor bedrijven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als uw bedrijf niet meer in de lucht is? Die vraag stellen we onze klanten regelmatig. Om van daaruit stappen te bespreken om een dergelijke situatie te voorkomen.

Het begint met het doorlichten van uw organisatie

Zorg dat uw organisatie periodiek wordt uitgelicht op sterke en zwakke plekken in de beveiliging van uw digitale omgeving. Besteed daarbij aandacht aan het voorkomen van incidenten, het detecteren van incidenten en ook voorbereiding op ernstige incidenten (calamiteitenplan). Van belang is dat zowel mens, proces als techniek hierin aandacht krijgt. Grotere organisaties hebben hiervoor een risk officer, security officer of auditor in dienst. Minder grote organisaties doen veelal periodiek een ‘health check’ door een externe partij. Doe dit minimaal één keer per twee jaar.

Het aanpakken van de grootste risico’s

Wanneer u inzicht heeft in de sterke en zwakke plekken kan een verbeterplan worden gemaakt. Daarbij moet altijd balans worden gezocht tussen het beheersen van risico’s, kosten en voldoende flexibiliteit. Besteed daarbij ook nadrukkelijk aandacht aan het handelen van uw werknemers, want hij of zij blijft vaak een zwakke schakel. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die per ongeluk een virus binnenhaalt. Hoe dan ook; 100% voorkomen van incidenten is niet mogelijk. Bereid u daarom ook voor op calamiteiten in de vorm van een calamiteitenplan. Want als het mis gaat wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer in de lucht zijn.

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep