Business Continuity is keuzes maken

Geschreven door Kars ter Avest
Delen

Veel organisaties worden steeds afhankelijker van IT. Sterker nog: downtime is in veel gevallen niet geoorloofd. De IT-omgeving moet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Uitval heeft directe gevolgen voor de dienstverlening en omzet. De schade kan oplopen tot duizenden euro’s per uur. Maar hoe zorgt u er als organisatie voor dat de IT-omgeving ook daadwerkelijk altijd up-and-running is?

In deze blog-serie leest u alles over Business Continuity. In dit deel alles over de keuzes die u moet maken voordat u een Business Continuity Strategie opstelt.

Het klinkt wat tegenstrijdig. In de vorige blog van deze serie was te lezen dat Business Continuity Management noodzakelijk is voor uw organisatie en dat u echt niet zonder kunt als uw data uw lief is. En nu is het een kwestie is van keuzes maken. ‘Hoezo keuzes maken?’, denkt u. U wilt dat alles veilig staat, dus zult u in de eerste instantie misschien kiezen voor het ‘complete pakket’. Helder.

Optimaal profiteren

Toch kan het complete pakket er voor verschillende bedrijven anders uitzien. In de cloud of op een (eigen) fysieke server bijvoorbeeld. Het kan namelijk allebei en voor beiden valt wel wat te zeggen. Zo is een cloud-server betrouwbaar, is de beschikbaarheid hoog en is een cloud server eenvoudig uit te breiden en te downizen. U neemt af wat u nodig heeft en dit is financieel gezien weer interessant. Aan de andere kant is een fysieke server weer logischer omdat er relatief veel bezwaren tegen de cloud zijn op het gebied van privacy en beveiliging. Alhoewel verreweg de meeste aanbieders voldoen aan de beveiligingsstandaarden, zoals de ISO 27001 certificering, zullen er altijd situaties blijven bestaan waardoor gegevens niet in de cloud mogen staan vanwege privacy-, juridische- of technische redenen. Deze bezwaren bepalen wat u als organisatie naar de cloud migreert en wat niet. Dit is overigens ook één van de reden dat veel bedrijven zich nog in de oriënterende fase bevinden wat betreft cloud computing. Maar als er fundamentele bezwaren meespelen om data of applicaties naar de cloud te migreren, betekent dat niet dat u de cloud totaal opzij moet schuiven en maar moet vergeten, integendeel. Een hybride oplossing biedt in dit geval een perfecte oplossing. Via deze weg combineert u de voordelen van beide. Voor veel organisaties is dit overigens ook het meest voor de hand liggende model.

Het aanbod is groot

U heeft nu de keuze gemaakt en gaat een deel van uw data en applicaties (IaaS) vanuit de cloud benaderbaar maken. Komt u voor de volgende keuze: welke leverancier gaat u kiezen? Er zijn er namelijk héél veel. Houdt u bij het kiezen rekening met onder andere de volgende aspecten:

  • Welke virtualisatiesoftware wordt gebruikt? Wanneer een externe IaaS omgeving geïntegreerd moet worden, zodat een hybride omgeving ontstaat, is het aan te raden om te kiezen voor een leverancier die dezelfde virtualisatiesoftware gebruikt als u zelf in uw eigen datacenter gebruikt.
  • Wat is de exit-strategie? Voordat er data op applicaties in een cloud-omgeving geplaatst worden, moeten er afspraken gemaakt worden over de exit-strategie. Wat gebeurt er met uw data wanneer de leverancier failliet gaat of u niet meer tevreden bent over de geleverde prestaties?
  • Wat is de architectuur van de onderliggende hardware? De hardware waarop een IaaS dienst is gebaseerd zegt veel over wat u kunt verwachten van de betrouwbaarheid en performance.
  • Verbinding tussen IaaS leverancier en eigen organisatie. Voor een hybride oplossing is de verbinding tussen de leverancier en de on-premise geplaatste IT van essentieel belang. Bovendien is redundantie van groot belang, want u kunt uw data en applicaties nog zo goed hebben weggezet, als uw verbinding wegvalt heeft u daar nog niks aan.

En hoe nu verder?

Hybrid cloud is zoals gezegd een perfecte oplossing voor veel organisaties. Helaas is met die keuze nog geen Business Continuity Strategie opgezet en bent u dus nog niet in staat om Business Continuity te waarborgen. Deze strategie bestaat uit een aantal bouwstenen. Wat die bouwstenen zijn en hoe ze bij kunnen dragen aan Business Continuity, leest u in de volgende blog. Zet u in ieder geval schrap voor nog meer keuzes.

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep