'Inspelen op de marktvraag basis voor succes Previder’

Geschreven door Kars ter Avest
Delen

Previder heeft zich gestaag ontwikkeld en geldt als een succesvolle speler met landelijk bekendheid. Het bedrijf uit Hengelo is al lang geen datacenter meer met regionale focus. Dat is echt voltooid verleden tijd.

“Om onze ontwikkeling te kunnen begrijpen is het goed terug te gaan in de tijd”, vertelt Tim Timmerman, directeur van Previder. “Toen ik hier ruim vier jaar geleden kwam, was Previder een aanbieder van datacenterdiensten die vooral de directe omgeving bediende. Ik vond dat dat beter kon en heb de organisatie voorgehouden dat we van lokaal naar regionaal en van daaruit moesten doorgroeien naar een landelijk bekende aanbieder van carrier neutrale datacenter services.”

“Als ik zie dat van onze top 10 klanten 60 procent de hoofdvestiging heeft in de Randstad denk ik dat we daarin zijn geslaagd”, aldus Tim Timmerman. Dat een deel van deze klanten Previder inzet als primair datacenter, maar een ander deel het bedrijf gebruikt als tweede locatie ligt daarbij voor de hand. “De trend die daarachter schuil gaat, vind ik interessant”, zegt Tim Timmerman. “Wat wij merken is dat steeds vaker gericht gevraagd wordt om de combinatie van veiligheid en continuïteit. We hebben een uitgebreid pakket security-diensten, waaronder DDoS-afweer en firewalling, om aan die vraag te voldoen. Daarnaast zijn we ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en sinds 2015 voldoen we ook aan de eisen voor DigiD-applicatie-omgevingen. Hiermee voldoen we aan de eisen die zowel overheden als de zorg móéten, en het bedrijfsleven kán stellen.”

Twin datacenter

“Als klanten het hebben over continuïteit gaat het bijna altijd om data en applicaties beschikbaar hebben in meerdere datacenters. Dan moet ik direct denken aan ons twin datacenter-concept, dat al weer enige jaren operationeel is. Voor een groeiend aantal klanten is die architectuur – helemaal in combinatie met de security diensten – exact wat ze nodig hebben en dat verklaart een deel van onze groei.”

Bescheiden opstelling

“We zijn altijd aan het kijken of wat we bieden overeenkomt met de marktvraag”, zegt Tim Timmerman. “De vraag naar een additionele locatie is in zoverre logisch, omdat we inderdaad flink blijven groeien. Met zowel colo, cloud platformen en connectiviteit hebben we afgelopen jaar weer een double digit groei gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn we ook een heel nuchtere organisatie. We hebben de cultuur van een familiebedrijf en zijn Twents. Dat leidt tot een zekere mate van bescheidenheid, die je terugziet in het investeringsbeleid. Als de kans zich voordoet en de businesscase klopt, dan handelen we heel snel. Grote risico’s nemen past ons niet. Die bescheiden opstelling is iets wat klanten erg waarderen en terugzien in hoe wij hen ondersteunen.”

Groeien en goed personeel

“Het is makkelijker uit te leggen dan te doen”, stelt Tim Timmerman. “We zitten in een regio die mede dankzij het onderwijs vrij veel techniek herbergt. Het beleid dat wij voeren en de carrièremogelijkheden binnen ons bedrijf bieden onze werknemers de mogelijkheid om binnen ons bedrijf te groeien. We hebben ook niet zo heel veel soortgelijke bedrijven hier en dat zorgt tevens voor minder verloop. Onder de streep leidt dat tot lagere bedrijfskosten wat voor een ondernemer prettig is, omdat hij zijn klanten lagere tarieven kan bieden dan de concurrentie in de Randstad. Dat leidt weer tot mooie groeicijfers en die zorgen ervoor dat wij als werkgever banen in een groeiend bedrijf kunnen bieden. Dat is heel in het kort waarom wij in staat zijn mensen te werven en aan het bedrijf te binden.”

Nederland heeft een opmerkelijk groot aantal datacenters. Tim Timmerman denkt dat met de huidige hubs, zoals Amsterdam, Eindhoven en Twente, er weinig mogelijkheden zijn op andere plekken in het land nog veel nieuwe datacenters te starten. Wat hij wel verwacht is dat door met name IoT er meer vraag zal komen naar regionale datacenters voor processing en als tussenstation voor een paar grote datacenters elders in het land, of zelfs buiten de grenzen. Wat van die regionale datacenters gevraagd zal worden, is dat ze beschikken over optimale connectiviteit en cloud of compute power. Niet geheel toevallig zijn dat twee van de drie speerpunten van Previder. Dat zijn overigens geen nieuwe speerpunten, ze vormen de basis voor elke hybrid cloud-oplossing en staan al jaren op de agenda van het bedrijf.

Partnerprogramma continu bijsturen

Wat ook hoog op de agenda van Previder staat is partnering. Tim Timmerman legt uit: “Wij vinden dat verschrikkelijk belangrijk. Wij hebben ons eigen programma recent weer onder de loep genomen, want het is een illusie te denken dat een partnerprogramma opstellen een eenmalige actie is. Je moet het permanent bijsturen, omdat de markt ook steeds verandert. In ons programma zul je nu nog meer aandacht zien voor de samenwerking. Daarmee bedoelt Tim Timmerman onder andere de mogelijkheid om buiten een verdienmodel ook ondersteuning te bieden in het realiseren van business voor de partners. Dit door samen te werken op gebieden die ondersteunend zijn aan de business zoals SLA’s, juridische zaken, verzekeringen, etc. Door dat te regelen kunnen partners meer en grotere klanten bedienen en dat is voor allen een prettige ontwikkeling. “Wat je feitelijk ziet, is dat wij op basis van vragen van de partners steeds meer white label-diensten gaan leveren die verder gaan dan techniek of commercie. Dat de cloud-diensten die de partner in de markt zet van ons afkomstig zijn is niet nieuw, dat hij daarbij een SLA hanteert.die wij beschikbaar stellen is dat waarschijnlijk wel.”

Keuzevrijheid bij ondersteuning

“Wat wij ook als integraal onderdeel van partnering beschouwen is keuzevrijheid bij ondersteuning. Wij bieden een online omgeving (Self Service Portal) waar de partner veel zelf remote kan instellen en wijzigen. Het omvat de drie hoofddiensten die wij leveren: colo, cloud en connectiviteit. Daarmee zal steeds meer mogelijk worden. Dat betekent echter nadrukkelijk niet dat wij onze klanten verplichten het panel te gebruiken. Ze mogen en kunnen ook nog steeds bellen. Wij zien de waarde van goede ondersteuning als basisbouwsteen voor partnering en zullen niet de fout maken alles naar online over te hevelen. Wij houden eveneens rekening met klanten die zelf langskomen. Ook dat is deel van de cultuur en focus van Previder: de marktvragen herkennen en met een passend antwoord komen.”

Dit artikel werd eerder geplaatst in het Datacenter en Cloud Dossier.
© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep