Previder. Voor een veilig digitaal Nederland

Geschreven door Ewald Lucas
Delen

DigiD is sinds 2003 het systeem waarmee de online identiteit van burgers en bedrijven geverifieerd kan worden, bijvoorbeeld voor het inloggen op websites van de overheid. Om de veiligheid van persoonlijke informatie te garanderen is een veiligheidsnorm opgesteld voor de hosting van het DigiD-platform. Previder voldoet volledig aan deze norm en speelt daarmee een belangrijke rol bij de veilige digitalisering van Nederland.

De digitalisering van de Nederlandse overheid is niet te stuiten. Volgens het regeerakkoord moeten bedrijven en burgers namelijk uiterlijk in 2017 al hun interacties met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Dit betekent dat er over twee jaar enorme hoeveelheden digitale informatie over burgers en bedrijven digitaal beschikbaar moeten zijn. Alle overheden werken hard om deze deadline te halen, maar dit kan alleen succesvol gebeuren als het voor de burger of ondernemer een systeem oplevert dat goed functioneert en bovendien veilig en gebruiksvriendelijk is. Previder, maar nog vele andere partijen, werken hard aan de realisatie van deze doelstelling.

Veiligheid en kwaliteit van overheids-ICT

Digitale identiteit wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer dienstverlening verloopt via online platformen. DigiD, kort voor Digitale Identiteit, is het aangewezen middel om een veilige online interactie tussen de overheid, burgers en bedrijven te garanderen. De dienst wordt beheerd door Logius, de beheerinstantie van de overheid. In 2013 waren er al ruim 10 miljoen DigiD's aan burgers uitgegeven en ook bedrijven konden sindsdien een DigiD-inlogcode aanvragen, gekoppeld aan hun Kamer van Koophandel-nummer. Dat aantal zal de komende jaren enorm gaan groeien, waardoor de noodzaak voor veilige hosting door publieke dienstverleners van groot belang is. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom een praktische impuls gegeven om de kwaliteit van ICT-beveiliging te verhogen bij overheidsorganisaties die DigiD gebruiken. Zij moeten jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment laten verrichten door een gekwalificeerde IT-auditor (RE). Hiermee krijgen de betrokken instanties meer inzicht in de veiligheid van de webomgeving van hun DigiD-aansluiting.

Veilig platform voor DigiD-webapplicaties

De door de overheid gestelde beveiligingseisen voor DigiD-applicatie-omgevingen wordt jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke auditor op basis van de ‘Norm ICT-beveiligingsassessments’. Deze is vastgesteld door Logius, regieorganisatie achter DigiD en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cloud-diensten van Previder voldoen aan deze eisen en hebben een Third Party Mededeling (TPM)-keurmerk. Dit houdt in dat Previder DigiD-webapplicaties mag hosten. Sinds de zomer van 2014 voldoet het hostingplatform van Previder aan de eisen voor DigiD-webapplicaties. Diensten als een Managed Cloud Server en Managed Firewall worden in dit platform geconfigureerd en beheerd conform de DigiD-normen, waardoor softwarebedrijven een (gestandaardiseerd) hostingsplatform kunnen gebruiken om snel en efficiënt hun met DigiD gekoppelde diensten te ontwikkelen. Zo ontwikkelt Previder in nauwe samenwerking met klanten en partners vanuit focus in de overheidssector hoogwaardige oplossingen die een belangrijke bijdrage leveren aan een meer kostenefficiënte en veiligere online dienstverlening van de overheid.

Logt u binnenkort ook bij ons in?

Ewald Lucas

Ewald Lucas heeft ruim 20 jaar ervaring in de ICT-wereld, waarvan 7 jaar bij Previder. Ewald heeft alle kennis in huis om een passende oplossing te vinden voor de klant. Kernwaarde voor Ewald is de ‘personal touch’: in de techniek kan je je onderscheiden, maar niets is zo onderscheidend als de band die je opbouwt met een klant.

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep