De kunst van het loslaten en regie voeren

Geschreven door Rob Pijffers
Delen

Met een toegenomen afhankelijkheid van ICT is ook de druk op de IT-organisatie toegenomen. 24/7 dienstverlening is daarbij veelal de regel en niet meer de uitzondering.

De tijd dat beheer na kantoortijd “erbij gedaan werd” ligt dan ook voor vele bedrijven al ver achter ons. Dit betekent tevens dat er ook 24 uur per dag een verwachting is (al dan niet verwoord in een SLA) door de business.

Deze beschikbaarheidseis betreft zowel functionele en technische beschikbaarheid. Onderzoek toont aan dat de technische beschikbaarheid de grootste aandacht vergt en daarmee de verstorende factor is in de nachtrust van de waakdienst.

Fundamentele beslissing nodig

IT-afdelingen dienen daarbij een fundamentele beslissing te nemen over de geleverde meerwaarde van de afdeling. Is deze meerwaarde het gevolg van de bovenkant van de keten (de applicatie), of telt daarbij ook de onderkant (de hardware of virtuele machine)? Mijn verwachting is dat “beide” de primaire reactie van een IT’er zal zijn.

Loslaten, maar wel de regie voeren

Is daarbij echter niet een regiefunctie weggelegd voor de IT-afdeling om weliswaar in controle te zijn over de volledige keten, maar bezig te zijn met de zaken die er echt toe doen? Ik doel daarbij op het beheer van applicaties en initiëren van innovatie (het leveren van toegevoegde waarde) en incidenteel op een feestje niet bezig te zijn met de waakdienst.

Outsourcing van de (virtuele) hardware

Dus wilt u niet meer op een feestje gebeld worden voor de storingen in de (virtuele) hardware, dan is het tijd om dit elders te beleggen. Externe dienstverleners, zoals datacenters die ook “smart hands” leveren zijn hiervoor volledig ingericht. Dus schrik niet van regiefunctie en outsourcing, maar denk aan toegevoegde waarde en feestjes.

Loslaten en regie voeren zijn daarbij mijn voornemens voor 2015. En die van u?

Rob Pijffers

Rob Pijffers is Partnermanager bij Previder. Tijdens eerdere functies heeft Rob een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van sales. De uitdaging voor Rob zat hem in het feit dat hij zich bij Previder richt op het indirecte partnerkanaalschappen in plaats van eindgebruikers. Deze rol vervult hij bij Previder sinds 2005.

profiel bekijken

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep