Wat kost de onbeschikbaarheid van uw IT-systemen?

Geschreven door Rob Pijffers
Delen

Anno 2014 verdient een groot gedeelte van de Nederlandse ondernemers “de kost” dankzij goed functionerende IT-systemen. Gebruik van geautomatiseerde systemen voor boekhouding, sales en productie zijn voor de meeste organisaties essentieel om succesvol te kunnen opereren. De afhankelijkheid van IT is daarmee in de loop der jaren enorm gegroeid.

Deze afhankelijkheid kent ook een schaduwzijde. Als de IT faalt dan komt veelal een volledige onderneming tot stilstand. Daarmee bedoel ik niet de alleen de Google’s of Facebook’s van dit internet-tijdperk, maar ook andere sectoren zoals de zorg, financiële instellingen of distributie. Eigenlijk iedere onderneming kent deze data-afhankelijkheid.

Hoe lang kunt u zonder data? En daarop voortbordurend; hoeveel data mag u kwijtraken?

Als accountmanager voor Previder stel ik deze vragen vaak aan potentiële klanten. Het antwoord is steevast en zonder omwegen: Ik kan niet zonder data en ik mag het niet kwijtraken. In de meeste gevallen is de uiteindelijke situatie veelal genuanceerder. En gelukkig maar. Aan een dergelijke data-afhankelijkheid hangt een prijskaartje.

Om die reden is het goed om de volgende twee begrippen onderscheiden:

  • RPO (Recovery Point Objective); tijd die verstreken mag zijn sinds de laatste volledig herstelbare back-up;
  • RTO (Recovery Time Objective); tijd die het mag duren voordat relevante informatiesystemen voldoende hersteld zijn zodat gebruikers ze weer kunnen gebruiken.

Een zo laag mogelijke RTO en RPO is uiteraard wenselijk. Maar een lagere waarde betekent ook dat de kosten exponentieel stijgen. Een weloverwogen keuze is derhalve slechts mogelijk wanneer u kunt inschatten wat de financiële schade zou zijn van uitval van uw systemen. Als u daarna kunt bepalen hoe aannemelijk een dergelijke onbeschikbaarheid is, dan is de keuze voor een RTO en RPO een uitvloeisel van de eerdere stappen. En daarmee is de cirkel bijna rond: financiële impact, risico analyse en financiële consequenties zijn de bouwstenen.

Wat kunt u nu doen om de schade te beperken?

Uw data-afhankelijkheid verlagen is vaak niet mogelijk. Het beperken van de schade is echter wél te realiseren. Business Continuity en Distaster Recovery zijn daarbij de sleutelwoorden. In de basis geen moeilijke opgave. Het wordt echter spannend omdat het een organisatie brede aanpak vereist. Dit is niet slechts een voor de financiële- of IT-afdeling gerelateerde materie, maar voor het volledige MT. Dat is waarom data-afhankelijkheid vaak pas op de agenda komt na een calamiteit. Dat is echter (te) laat.

Het is belangrijk om nu na te denken over de impact van uitval van IT-systemen. Previder kan u daarmee helpen.

Meer informatie over Disaster Recovery en Business Continuity

Rob Pijffers

Rob Pijffers is Partnermanager bij Previder. Tijdens eerdere functies heeft Rob een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van sales. De uitdaging voor Rob zat hem in het feit dat hij zich bij Previder richt op het indirecte partnerkanaalschappen in plaats van eindgebruikers. Deze rol vervult hij bij Previder sinds 2005.

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep