ISV’s en de uitdaging van SaaS

Geschreven door Gast
Delen

Op initiatief van datacenter- en cloudspecialist Previder is begin 2014 het Nationaal SaaS Survey uitgevoerd. Dit onderzoek onder 200 Independent Software Vendors (ISV’s) heeft het Nederlandse ‘SaaS-DNA’ in kaart gebracht. Daarbij ligt de focus op de manier waarop en de mate waarin de opkomst van SaaS de business van de ISV’s verandert. De resultaten zijn op onlangs gepresenteerd tijdens ‘SaaS: the next step’: een speciaal event voor alle ISV’s, softwarehuizen en SaaS-leveranciers van Nederland. Het event vond plaats in het nieuwe datacenter van Previder (PDC1) met een omvang van 11.000 m2. Voor Previder was dit ook een uitgelezen kans om zich verder te positioneren als ISV specialist op het gebied van Cloud, Connectivity en Co-locatie.

Significante verschuiving naar SaaS

Vanuit het zeer informatief en interactief event werd vrij snel duidelijk wat de softwaremarkt op het gebied van “versaasen’ bezig houdt.
Een eerst signalering is dat er een significante verschuiving naar SaaS bezig is. De IT is niet langer de enige beslisser, de “macht” verschuift voornamelijk naar de business oftewel de eindgebruiker. Met andere woorden van eigendom naar toegang van de software. SaaS wordt gevoed door de groei van cloud computing en de wens van gebruikers om hun applicaties altijd voorhanden te hebben; op elke locatie en elk device. Een nieuwe prijsstrategie is ook essentieel. Het business model wijzigt van de verkoop van eenmalige licenties naar een model met maandelijkse abonnementen. Het freemium model, waarbij software gratis uitgeprobeerd kan worden, wordt ook in toenemende mate toegepast.

Van eigendom naar toegang

Als eigendom van software verschuift naar toegang tot software zijn er voor de softwaremarkt nog wel een aantal aandachtspunten. Verandert daardoor de rol van de ISV’s in de totale ketenintegratie van ontwikkeling tot gebruik? Gaat door een veranderd businessmodel de inkomstenstroom veranderen en heeft dit consequenties voor de cashflow van de ISV-er? Zijn er juridische (contractuele) aandachtspunten?
In dat kader afgezet tegen voordelen voor de ISV-er, zoals geen out-of-pocket investeringen meer in infrastructuur en vrijwel geen onderhoud hierop meer hoeven uit te voeren, op het gebied van software ontwikkeling een betere schaalbare OTAP omgeving, en de meest actuele versie van de software voor klanten die ook eenvoudiger ge-update en geback-upt kan worden.

De conclusie is inmiddels gerechtvaardigd door te stellen dat deze ontwikkelingen al met al een heel interessant speelveld van kansen en uitdagingen voor de ISV markt creëert.

Meer weten over de ontwikkelingen in de SaaS markt en de mogelijkheden die Previder hierin biedt voor ISV’s? Download het volledige rapport en de infographic op de SaaS Hosting pagina.

Logt u binnenkort ook bij ons in?

Ewald Lucas

Ewald Lucas heeft ruim 20 jaar ervaring in de ICT-wereld, waarvan 7 jaar bij Previder. Ewald heeft alle kennis in huis om een passende oplossing te vinden voor de klant. Kernwaarde voor Ewald is de ‘personal touch’: in de techniek kan je je onderscheiden, maar niets is zo onderscheidend als de band die je opbouwt met een klant.

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep