Datacenter Tier Classificatie Uitgelegd

Geschreven door Rob Pijffers
Delen

Datacenters dienen slechts één doel: Het bieden van een hoge beschikbaarheid en continuïteit tegen zo laag mogelijke kosten. De mate waarin dit gegarandeerd wordt, is in grote mate afhankelijk van redundantie van de componenten waaruit een datacenter bestaat. Het Amerikaanse Uptime Institute heeft hiervoor een tier-classificatiesysteem opgezet. Welke continuïteit heeft u nodig voor uw IT-omgeving?

Datacenters bestaan uit een aantal onderling samenhangende systemen (mechanische, elektrische en randvoorwaardelijke voorzieningen) die zorgen voor beschikbaarheid en continuïteit van IT-systemen die in het datacenter zijn geplaatst. Mechanische systemen zijn met name verantwoordelijk voor de koeling zoals airconditioners en chillers. Elektrische systemen leveren stroom aan datacenter-apparatuur en omvatten onder andere, trafo’s, stroomsloffen (PDU), noodstroomvoorzieningen (UPS) en back-up generatoren. De randvoorwaardelijke systemen ondersteunen zowel de mechanische en elektrische systemen door routing, bekabeling, lucht, water, enzovoort.

Met behulp van deze bouwstenen, heeft het Uptime Institute een classificatiesysteem opgezet. Hiermee kunt u aan de hand van 4 classificaties de mate van redundantie van een datacenter bepalen. Hoe hoger de classificatie, hoe beter de continuïteit en beschikbaarheid.

Wat is een Tier 1 Datacenter?

Een Tier 1 datacenter heeft in principe geen extra capaciteit die benut kan worden bij calamiteiten. In dergelijke datacenters worden stroom en koeling via een enkelvoudig pad aan gegevensverwerkende apparatuur geleverd, zonder redundante componenten. Als zodanig zal geplande en ongeplande uitval downtime tot gevolg hebben. Tier 1 datacenters hebben in het algemeen een 99,67 % beschikbaarheid.

Wat is een Tier 2 Datacenter?

Een Tier 2 datacenter heeft redundante componenten (n +1) , maar nog steeds wordt stroom en koeling verzorgd door middel van een enkel pad. Dit zorgt ervoor dat een aantal onderdelen off-line moeten worden genomen op een geplande basis om zonder verstoring de dienstverlening te kunnen continueren. Elke ongeplande uitval van dergelijke systemen of een distributiepad zal echter een negatieve invloed op de gegevensverwerkende apparatuur hebben. Gemiddeld biedt een Tier 2 datacenter 99,75% beschikbaarheid.

Wat is een Tier 3 Datacenter?

Een Tier 3 datacenter heeft zowel redundante componenten (n + 1) als meerdere onafhankelijke voeding- en koeling distributiepaden. Echter slechts één pad is tegelijk actief. Als zodanig geeft routine-onderhoud en uitval geen negatieve invloed op de beschikbaarheid. Tier 3 datacenters bieden meestal een beschikbaarheid 99,98%. 

Wat is een Tier 4 Datacenter?

Een Tier 4 datacenter heeft meerdere redundante componenten (2n + 1) en meerdere onafhankelijke actief vermogen- en koeling distributiepaden naar alle apparatuur. Als zodanig, geeft uitval of falen van een component of distributiepad geen negatieve invloed op de beschikbaarheid. De beschikbaarheid van dergelijke datacenters is daarbij veelal 99,99 %.

De Tier certificering is echter opgebouwd conform Amerikaanse maatstaven. In Nederland is de 99,99% beschikbaarheid desondanks mogelijk. Daarmee is de achilleshiel van de Amerikaanse Tier-certificering bloot komen te liggen. Klakkeloos overnemen van deze normering biedt in Nederland geen doelmatige oplossing. U gaat immers zaken inrichten die wel geld kosten maar geen verhoogde beschikbaarheid opleveren, en dat voelt on-Nederlands.

Rob Pijffers

Rob Pijffers is Partnermanager bij Previder. Tijdens eerdere functies heeft Rob een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van sales. De uitdaging voor Rob zat hem in het feit dat hij zich bij Previder richt op het indirecte partnerkanaalschappen in plaats van eindgebruikers. Deze rol vervult hij bij Previder sinds 2005.

profiel bekijken

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep