Een cage: luxe of noodzakelijk? Dat is de centrale vraag in dit artikel.

Geschreven door Rob Pijffers
Delen

Door uw hardware binnen een datacenter te plaatsen zijn er al veel zaken rondom security geregeld. De veelal laatste barrière die opgeworpen kan worden, is de plaatsing van uw hardware binnen een cage. Een cage is niets anders dan een afgesloten gedeelte in een datacenter met muren of hekwerk, waarbij slechts geautoriseerde personen toegang hebben.

Naast een verhoogde beschikbaarheid en de -via een SLA- afgedichte continuïteit van uw IT-dienstverlening, is het toch nog steeds een beter gevoel om de hardware afgescheiden te hebben van ieder ander. Kortom u weet waar de hardware staat èn dat er niemand bij kan. Dit alles met een extra toegangscontrole in de vorm van biometrie of sleutel. Vanuit regelgeving wordt er vaak voorgeschreven om hardware apart te plaatsen. Financiële instellingen, ziekenhuizen of gemeentes kunnen de vraag “luxe of noodzaak” dan ook volmondig beamen met: Noodzaak. Immers als de wet het voorschrijft, dan is er geen vrije keuze meer.

Voor vele andere bedrijven en dienstverleners kent de vraagstelling veel meer het karakter van: “wat kost het en wat krijg ik er voor? Om deze vraag vanuit een andere invalshoek te benaderen. Hoeveel barrières moet men overwinnen om op oneigenlijke wijze fysiek bij de hardware van iemand anders te komen?

  • In een kantooromgeving met eigen MER, vaak drie barrières (toegang tot het pand, de receptie en uiteindelijk de MER) 
  • Bij een datacenter (zonder cage) zijn dit minimaal vijf barrières (toegang tot het pand –na aanmelding-, controle aan de receptie van persoon en ID-bewijs, sluis naar zaal, en sleutel tot de kast).

De cage is in bovenstaande benadering de zesde barrière. En dan staat u voor de hardware. Meenemen van de hardware is dan feitelijk de enige optie. Security is binnen een datacenter immers dichtbij en alert op zulke acties. Dus de rust om dit gecontroleerd mee te nemen is er niet.

Het tweede deel van de vraag is daarmee beantwoord. U weet nu wat u met een cage krijgt qua extra zekerheid. Het eerste deel van de vraag is echter makkelijker te beantwoorden. De kosten die hieraan verbonden zijn, liggen 20-30% hoger bij een substantiële cage, in vergelijking met de traditionele racks.

Iedereen kan nu zijn eigen afweging maken. Wil ik als laatste u nog een overpeinzing meegeven…….

Is het uw hardware die interessant is voor een ander? Of is het uw data die de waarde vertegenwoordigt?  Benadering van uw hardware in een datacenter door een kwaadwillend persoon, is veelal moeilijker dan de benadering van uw data via cybercrime door een hacker.

Rob Pijffers

Rob Pijffers is Partnermanager bij Previder. Tijdens eerdere functies heeft Rob een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van sales. De uitdaging voor Rob zat hem in het feit dat hij zich bij Previder richt op het indirecte partnerkanaalschappen in plaats van eindgebruikers. Deze rol vervult hij bij Previder sinds 2005.

profiel bekijken

© 1998 - 2019 Previder Voorwaarden Privacy | Contact Supportdesk Previder is onderdeel van de Odin Groep