Home - Klantcases - Stichting Bijzonderwijs
Deel deze pagina:

Stichting Bijzonderwijs

Stichting Bijzonderwijs verzorgt in Amsterdam Zuidoost basisonderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. De Stichting bestaat uit zeven scholen en twee nevenvestigingen, met in totaal ongeveer 2.300 leerlingen en 236 medewerkers. De scholen herbergen een grote diversiteit aan achtergronden. Met het oog daarop werkt Bijzonderwijs met identiteitsbegeleiders die ervoor zorgen dat alle leerkrachten geëquipeerd zijn om alle culturen, religies en tradities respectvol aan bod te laten komen. Met succes, vindt Jan van der Wulp van het Stichtingsbureau, dat belast is met de uitvoering van het merendeel van de bestuurstaken van het bovenschools bestuur van Bijzonderwijs: "We zijn best trots dat we in staat zijn dit goed te doen."
Andere oplossing
Jan van der Wulp is sinds 2005 werkzaam bij het Stichtingsbureau en is verantwoordelijk voor personeelszaken en IT. Is dat geen eigenaardige combinatie? "Eigenlijk wel ja. Ik heb nooit een IT-opleiding gehad, maar ik heb er interesse in en ik heb in de loop der jaren ook wel de nodige ervaring opgedaan. Daardoor heb ik deze taak erbij gekregen. Toen ik hier begon, werkten we met een traditionele serveromgeving waarvan de technische ondersteuning in handen was van een firma in Almere. Maar die deed dat niet naar tevredenheid. Met als gevolg dat het mij allemaal teveel tijd kostte. Daarom hebben we ervoor gekozen om over te stappen naar een andere oplossing."
Ik ben verlost van het onderhoud aan een eigen lokale server.
Jan van der Wulp
Sublieme migratie

Een belangrijke eis die aan de nieuwe IT-omgeving werd gesteld, was de mogelijkheid voor medewerkers van het Stichtingsbureau om thuis te werken. Na een tussenperiode waarin werd gewerkt met een VPN-verbinding, kwam Jan van der Wulp in contact met Previder: "Ook al konden we via VPN prima thuis werken, het onderhoud van onze serveromgeving kostte me nog steeds teveel tijd. Via Heutink ICT hoorde ik dat Previder een prachtig concept had met Hosted Desktops. In 2009 zijn we gemigreerd. Die operatie is subliem verlopen en dat is ook wel een beetje mijn eigen verdienste; ik heb veel ervaring met projectmatig werken en dat kwam goed van pas. Bij de migratie zijn meteen alle overbodige applicaties die op onze server stonden opgeruimd. We zijn dus helemaal met een schone lei begonnen, met 11 Hosted Desktops. Iedereen kan nu thuis bij zijn mail, en een aantal aangewezen mensen kan met behulp van Tokens ook thuis inloggen op de complete omgeving."