Home - Klantcases - Ordina
Deel deze pagina:

Ordina

Ordina is in de Benelux toonaangevend in het implementeren van strategie en beleid in bedrijfsprocessen en ICT. Het bedrijf bedenkt, bouwt en beheert oplossingen voor een duurzame digitale wereld, vanuit gespecialiseerde divisies voor consulting, solutions en ICT. Ordina biedt binnen de Benelux (herhaalbare) oplossingen die nauw aansluiten bij actuele businessvraagstukken en maatschappelijke kwesties. Klanten bevinden zich in de financiële dienstverlening, overheid, zorg en een aantal specifieke segmenten binnen de industriemarkt.

Binnen de organisatie is de unit Hosting Solutions verantwoordelijk voor de hosting van applicaties van vele Ordina-klanten. Hiervoor biedt Ordina een compleet pakket van housing-, hosting-, beheer- en onderhoudsdiensten op maat aan. Uiteraard is Hosting Solutions van Ordina, net als Previder, ISO27001:2005-gecertificeerd.

Secundair datacenter
Voor het leveren van de hostingdiensten en alles wat daarmee samenhangt, maakt Ordina gebruik van een tweetal datacentra. Het primaire datacenter is gevestigd in Groningen. Het secundaire datacenter (oftewel de uitwijklocatie) bevond zich tot voor kort in Schiphol-Rijk. Om praktische redenen en met het oog op de groeiambitie van Ordina op het gebied van beheerdiensten, werd in 2012 besloten dit tweede datacenter elders onder te brengen.
We zochten een echte partner die recht deed aan onze groeiambitie voor beheerdiensten
Jos de Haas

Keuze voor Previder
Eind 2011 kwam Previder al officieus in beeld als partij die mogelijk invulling kon geven aan de nieuwe uitwijklocatie. Een delegatie van Ordina kreeg toen een rondleiding in het Previder datacenter en toonde zich enthousiast. Met name de professionaliteit, de flexibiliteit en de kwaliteit van het datacenter sprongen in het oog. Gezien de groeiambitie van Ordina op het gebied van beheerdiensten, was ook schaalbaarheid een belangrijke voorwaarde. Begin 2012 volgde een officiële uitvraag. Op basis van de presentatie en de positieve business case die Previder in dit kader liet zien, werd de opdracht uiteindelijk gegund aan Previder. Volgens Adrian Ariese, accountmanager bij Previder, is dat zeker iets om trots op te zijn: "Ordina is zeer goed bekend met datacenters en weet dus precies waarop te selecteren. Dat maakt onze uitverkiezing extra bijzonder." Jos de Haas, Directeur Managed Service Centers bij Ordina, licht de keuze voor Previder als volgt toe: "We zochten een echte partner, professioneel en flexibel, die recht deed aan onze groeiambitie voor beheerdiensten. Die partner hebben we gevonden in Previder."

Flexibiliteit in een cage

Bij het selecteren van het nieuwe uitwijkdatacenter legde Ordina de nadruk op twee criteria. Allereerst moest er een situatie kunnen worden gecreëerd waarbij meerdere kasten in een afgesloten ruimte (cage) konden worden geplaatst. Ten tweede werd veel waarde gehecht aan de flexibiliteit van de te realiseren oplossing, ook met het oog op de toekomst. Previder wist aan beide genoemde hoofdcriteria te voldoen, vooral door gericht mee te denken met de opdrachtgever. Ordina hecht zelf ook veel waarde aan een nauwe samenwerking met zijn klanten en partners. Ordina gaf aan de coöperatieve opstelling en werkwijze van Previder zeer te waarderen, evenals het feit dat de betrokken medewerkers van Previder steeds bleven schakelen op de mogelijkheden zoals die zich aandienden. De migratie naar de nieuwe uitwijklocatie vond onlangs plaats. Dat gebeurde tot volle tevredenheid van Ordina, vertelt Adrian Ariese: "Wij kregen van alle kanten complimenten, vooral ook over de manier waarop we dit project hebben aangepakt. Ook de klanten van Ordina die wij hebben rondgeleid in ons datacenter waren onder de indruk van de professionaliteit en de uitstraling."