Home - Klantcases - De Woonplaats
Deel deze pagina:

De Woonplaats

De Woonplaats is een woningcorporatie met ongeveer 200 medewerkers en circa 20.000 woningen in Enschede en de Achterhoek. Zoals elke corporatie moet ook De Woonplaats zich in deze tijd puur focussen op de kerntaak: het aanbieden van sociale huisvesting. Omdat ICT niet meer wordt gezien als een kernactiviteit, heeft de organisatie gekozen voor ontzorging door outsourcing. Previder realiseerde een oplossing die perfect past bij de geformuleerde wensen. Daarbij waardeert De Woonplaats Previder ook als een partner die actief meedenkt en adviseert over nieuwe ontwikkelingen in ICT.
Voorspelbare kosten
Joop Schoppers, teamleider Informatisering & Automatisering (I&A) bij De Woonplaats, vertelt dat de corporatie haar hardware voorheen zelf aanschafte: "Na een aantal jaren was het dan afgeschreven en moesten we het weer vervangen. Daar wilden we vanaf. We wilden zelf geen eigenaar meer zijn van onze ICT." Previder bood de oplossing met het Previder IaaSplatform. "We krijgen nu maandelijks een factuur. De tarifering is gebaseerd op gebruik. Zetten we machines uit, dan betalen we daar niet voor. Zetten we extra machines in, dan gaan we daarvoor betalen. We hebben ook geen aparte kosten meer voor zaken als stroomvoorziening, koeling en beveiliging. Kortom, de kosten zijn flexibel en meer voorspelbaar."
“We wilden zelf geen eigenaar meer zijn van onze ICT”
Joop Schoppers, teamleider Informatisering & Automatisering bij De Woonplaats

Ontzorging
"Naast een heldere kostenstructuur heeft Previder een goede invulling gegeven aan de gewenste ontzorging", aldus Schoppers. "We hebben een betrouwbare omgeving waarmee we altijd verzekerd zijn van de laatste stand van de techniek. Veel beheertaken die we in het verleden zelf deden, worden nu verzorgd door Previder. Verder hebben we geen zorgen meer over back-ups, antivirus en andere aspecten van beveiliging. Previder heeft op dat gebied belangrijke certificeringen, dat is een geruststellende gedachte."

In één keer goed
Previder werd geselecteerd via een aanbesteding. "De infrastructuur is het fundament van onze bedrijfsvoering, dus we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Vorig jaar hebben we alle functionaliteit van onze vroegere hardware één-op-één overgezet naar het platform van Previder. Dat had wel wat voeten in de aarde, maar het is allemaal goed gegaan. De hele omzetting hebben we - na gedegen voorbereiding - in een weekend gerealiseerd en alles werkte direct. Het grootste compliment is dat veel van onze gebruikers er de maandag erna niets van hebben gemerkt. Het enige echt merkbare verschil was een flinke performanceverbetering."