Home - Support - Cloud - Colocatie - Toegang tot het datacenter
Deel deze pagina:
Toegang tot het datacenter

Toegang tot het datacenter gebeurt in principe altijd op afspraak. Wij verlenen enkel toegang aan mensen die daartoe bevoegd zijn en op de SAL (Secure Access List) staan. U dient er zelf zorg voor te dragen dat de SAL te allen tijde actueel is. Zorg ervoor dat u uw bezoek tijdig aankondigt via toegang@previder.nl of telefonisch via 088 - 332 33 33. Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken als u 's nachts onverwacht toegang nodig heeft tot het datacenter.
Bezoek aanmelden is ook mogelijk via onze portal (https://portal.previder.nl) via de optie Colocatie - Toegang aanvragen.
Dit kan alleen als u hiertoe gemachtigd bent vanuit de SAL.

Iedere bezoeker van het datacenter moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Personen zonder geldig legitimatiebewijs wordt de toegang geweigerd.